COVID-19 UPUTE

KnockOut Snow Closing

Društvene mreže

COVID-19 UPUTE

KnockOut Snow Closing organzirat ćemo sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Radi dodatne sigurnosti, s nama putuje medicinski tim iz Hrvatske koji će u svakom trenutku biti dostupan svim našim putnicima.

Prelazak državne granice sa Bosnom i Hercegovinom trenutno se odvija bez ikakvih ograničenja, što znači da nije potreban test na Covid-19 za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Pri povratku odnosno pri ulasku u Hrvatsku svaki putnik mora imati PCR test kojeg će priložiti na granici.

Testiranje putnika će se odraditi dan prije polaska (srijeda 07.04.2021.) u jednom od smještajnih kapaciteta koji su zakupljeni od strane KnockOut Snow Closinga o čemu će svi putnici biti pravovremeno obavješteni.

Nadoplata PCR testa kojeg plaćaju putnici iznosi 200kn jer je 60% od ukupne cijene testa sufinancirano od strane agencije te je taj iznos već uključen u ukupnu cijenu aranžmana.